Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik hizmetleri

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarının tasdiki hizmeti kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak üç başlık altında özetlenebilir.

 

Tam tasdik denetimlerimiz; şirketin yasal kayıtlarının incelenmesi, belge, bilgi ve denetim teknikleriyle bu kayıtların doğruluğunun test edilmesi, aylık, üç aylık ve yıllık beyanname, bildirim ve bildirgelerin kontrolü, bunların düzenlenmesi konusunda ilgililere danışmanlık verilmesi, gibi hizmetleri kapsamakta,

Vergi Hesaplamaları ve Raporlama hizmetimizde; denetim çalışmaları sırasında, hatalı vergi uygulamalarının ve uygulanabilecek vergi fırsatlarının tespitiyle vergi riskleri en aza indirilmekte, vergi planlamasında şirkete katma değer yaratılmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmalar şirket yönetimine rapor olarak sunulmaktadır.

Diğer Tasdik İşlemleri

  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Tasdiki
  • Sermaye Artırım İşlemlerinin Tasdiki
  • TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdiki
  • Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri
  • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
  • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarına ait yazılan RTÜK Raporu tasdiki,
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi ve tasdik raporu
  • Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri

 

© 2024 PigmentSoft™. All Rights Reserved.