Gelir Vergisi Kanunu 40 inci Maddesine Göre Götürü Gider Uygulaması Kaldırılmıştır.
Vergi kanunlarında önemli değişiklik ve düzenlemeler yapan 7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.12.2023 Tarih ve 32413 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
GEKAP Beyannamesi 2024 Yılı Tutarları
29.12.2023 tarihli ve 32414 sayılı resmi gazetede 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) yayımlanmıştır.
2024 Yılı Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 1 Sıra No.lu Genelge ile 2024 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı duyurulmuştur.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8002)
28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile;
2024 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Hakkında
28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıt bedelleri 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup ve aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları
01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları aşağıda gösterilmiştir.
31.12.2023 Tarihli Değerleme Kurları Hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan 31.12.2023 tarihinde uygulanacak olan döviz kurları aşağıdaki gibidir;
2024 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı İle Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin Sınır Hakkında
30.12.2023 tarih ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde amortismana tabi iktisadi kıymetler için doğrudan gider yazabilme sınırı ve fatura düzenleme sınırı 6.900,00 TL (2023 yılı 4.400,00 TL) olarak belirlenmiştir.
Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Kısıtlamalarda 2024 Yılında Uygulanacak Hadler Yeniden Belirlenmiştir
30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak binek otomobil giderlerine ilişkin kısıtlamalarda hadler yeniden belirlenmiştir.
2024 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Ücretleri ve Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarları Hakkında
30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 3. Maddesi ile işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 170 TL olarak belirlenmiştir. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL olarak belirlenmiştir.
2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir
VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2021 SİRKÜLER NO : 2021/116 2022 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİ...
Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapacakları Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Açıklamalar
VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.1.2024 SİRKÜLER NO : 2024/5 HESAP DÖNEMİ TAKVİM YILI OLAN MÜKELLEFLERİN 31.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE YA
Gelir Vergisi Kanunu 40 inci Maddesine Göre Götürü Gider Uygulaması Kaldırılmıştır.
Vergi kanunlarında önemli değişiklik ve düzenlemeler yapan 7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.12.2023 Tarih ve 32413 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
GEKAP Beyannamesi 2024 Yılı Tutarları
29.12.2023 tarihli ve 32414 sayılı resmi gazetede 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) yayımlanmıştır.
2024 Yılı Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 1 Sıra No.lu Genelge ile 2024 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı duyurulmuştur.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8002)
28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile;
2024 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Hakkında
28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıt bedelleri 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup ve aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.
01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları
01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları aşağıda gösterilmiştir.
31.12.2023 Tarihli Değerleme Kurları Hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan 31.12.2023 tarihinde uygulanacak olan döviz kurları aşağıdaki gibidir;
2024 Yılında Fatura Düzenleme Sınırı İle Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin Sınır Hakkında
30.12.2023 tarih ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde amortismana tabi iktisadi kıymetler için doğrudan gider yazabilme sınırı ve fatura düzenleme sınırı 6.900,00 TL (2023 yılı 4.400,00 TL) olarak belirlenmiştir.
Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Kısıtlamalarda 2024 Yılında Uygulanacak Hadler Yeniden Belirlenmiştir
30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak binek otomobil giderlerine ilişkin kısıtlamalarda hadler yeniden belirlenmiştir.
2024 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Ücretleri ve Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarları Hakkında
30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 3. Maddesi ile işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 170 TL olarak belirlenmiştir. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL olarak belirlenmiştir.
2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir
VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2021 SİRKÜLER NO : 2021/116 2022 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİ...
Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapacakları Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Açıklamalar
VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.1.2024 SİRKÜLER NO : 2024/5 HESAP DÖNEMİ TAKVİM YILI OLAN MÜKELLEFLERİN 31.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE YA
© 2024 PigmentSoft™. All Rights Reserved.